ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

חי' תחי'

צפורה תחי'

ברכה ושלום!

[רוסית]

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

[רוסית]

 [תרגום חפשי]

קיבלתי את מכתבם וגם את המברק על הגעתם צלחה לארץ ישראל.

יתן ה', שכל אחת מכן תמשיך ותממש את חיי היום יום במובן המלא של יהדות, ובמיוחד קיום המצוות, כולל לימוד תורה, כפי שצריך, וברמה כזאת שתהוו דוגמא טובה לכל אלה שבסביבתכן. ובפרט שהוריכן חינכו אתכן במסירות נפש, וכל אחת מכם צריכה להצדיק מסירות נפש זו במידה מלאה. יתן ה', שתעשו זאת מתוך בריאות טובה ובתנאים טובים.

בהמצאנו בתחילת חודש אלול, בודאי ידוע לכן על ביאור רבינו הזקן על אופיו המיוחד של חודש זה, שהוא כמו מלך הנמצא בשדה וכו'.

יתן ה' מילוי משאלות ליבכן לטובה.

וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

בסיפור שלכן על הדיון במחנה אמונה" כאן, אתן מזכירות, ששאלו אתכן איך אפשר לתבוע לחיות כיהודי דתי, בשעה שכמה מהם מתייחסים כלל לא כראוי בצורה אנושית ליהודים אחרים.

המענה לשאלה זו פשוט, כמבואר בכמה מקומות, וכאן שתי דוגמאות:

1) כשפוגשים אדם בצאתו מבית רפואה הולך וצולע, אחרי שהות ארוכה וטיפול רפואי שם, הרי אדם מבחוץ שאינו יודע מהו בית רפואה וכיצד הי' איש צולע זה לפני כן ובלי הטיפול, יכול להציג אותה שאלה: איזו תועלת יש בטיפול בבית הרפואה, ובזבוז זמן וכסף על זה, אם לאחר השהייה שם האיש צולע? אך אם הוא היה יודע שבהיותו בבית הרפואה הוא נרפא ממחלת לב רצינית וממחלת נפש רצינית, שהעמידוהו בסכנת חיים, והטיפול עדיין לא הצליח לרפא את רגליו, הוא הי' בהתפעלות מהצלחת בית הרפואה ודרכי הרפואה.

2) דוגמא שני': כשפוגשים אדם לא בריא, הרי בלתי הגיוני לומר שהיות שהוא לא בריא בחלק אחד של גופו אין צורך לשמור אותו ממחלות אחרות, או – גרוע יותר – לפעול להרעת בריאות שאר חלקי גופו. להיפך, חיזוק הבריאות של שאר חלקי הגוף ישפיע – לפעמים בצורה עקיפה – להבראת הגוף כולו.


ביאור רבינו הזקן כו' לקו"ת פ' ראה לב, ב.