ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ד' אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר יעקב שי'

שלום וברכה!

[רוסית]

 [תרגום חפשי]

לאחר הפסק ארוך, קיבלתי את מכתבכם מה12.7.72, שבו אתם מזכירים גם בקשר למירפאה.

בכלל חבל שהדבר נמשך זמן ארוך כל כך, שהרי זכור לי שדובר על זה פעמים רבות. והרי כל זמן שהתוכנית לא מתבצעת העולים מתפזרים ונאבדים, כל אחד בדרכו. והרי מזה סובלים לא רק הצרכים הכלליים של העולים אלא גם ההסתדרות הפרטית שלהם.

נכון, שיש במקום הצלחות בשטח ההסתדרות, פרנסה, וכו', באופן פרטי, מבלי לחכות להתארגנות וכו', אך אין ספק שהעדר ההסתדרות הזמני, עד שתהי' ההתארגנות, יושלם עם תוספת באם המאמץ יופנה להתאחדות העולים, ואח"כ ע"י ההשתדלות בצורה מאורגנת, בשטח הגשמי והרוחני.

להגיד את האמת, אני מסתפק האם נכונה גישה זו לעולים שכבר נמצאים בארץ מספר שבועות, ועיקר הכוונה בנכתב לעיל היא שאולי זה יעזור ביחס לאלה המגיעים כעת או בעתיד הקרוב.

מובן מעצמו, שאתם יכולים להראות מכתב זה, או למסור את תוכנו, לאלה שלדעתכם יכולים לעשות משהו בכיוון זה.

אקוה, שהצעתי לכם להדפיס את מאמרכם אודות דרך ניתוח הפרוסטטה, ומן הסתם בין הרופאים מכריכם יימצאו כאלה שיוכלו לתרגמו לעברית, אם לא כדאי לפרסם זאת בארץ ישראל בשפה הרוסית.

באיחול כתיבה וחתימה טובה לכם וכל משפחתכם, ובשורות טובות בכל הנכתב לעיל.


אקוה כנראה חסירה כאן תיבה.