ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקנה

ב"ה, ח' אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מרת מרים תחי'

ברכה ושלום!

[רוסית]

בברכת הצלחה ובשורות טובות ולכתיבה וחתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

[תרגום חפשי]

במענה למכתבך בענין תעסוקה ולימודים, הרי מאותם תוכניות שאת כותבת, לדעתי הקורסים המתאימים ביותר הם אלה העוסקים ב"ביזנעס" (עסקים).

יותר טוב היה אילו נרשמת לבית יעקב או בית ספר דומה שיש בהם קורס לעסקים.

אודות פרטים נוספים, אם יש צורך בהם, תתייעצי עם מרת אלטיין.