ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקנו

ב"ה, י"ד אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר יהודא שי'

שלום וברכה!

[רוסית]

בברכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבו, שבו כותב אודות פניות אליו מכמה חוגים שונים בענין העבודה בין אקדמאים, והם מבטיחים שלא יתערבו וכו'.

מן הסתם ידוע לו כבר, שבעסקנות כזאת יש להזהר במיוחד שלא לערב גורמים צדדיים, היות שזה יכול לגרום להתנגדות של חוגים מסויימים, אשר בלי זה היו עוזרים בעבודה חשובה זו. ולכן שמחתי מאד מהבשורות, אשר אתם – האקדמאים של החוג שלכם – התארגנתם ומתייעצים עם הרב לייבוב. יתן ה' שכל זה יהי' בהצלחה רבה.

באיחול הצלחה רבה גם בחיים הפרטיים יחד עם זוג'.