ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקנז

ב"ה, י"ד אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר אלחנן בצלאל שי'

שלום וברכה!

[רוסית]

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ולבשורות טובות.

[תרגום חפשי]

באיחור רב קיבלתי מכתבכם, שבו אתם כותבים על האסיפות הראשונות של ארגון האקדמאים, שעליו דובר כאן.

מובן מעצמו, שהדבר דורש מן המארגן עבודה במצב של מנוחה, ולכן הארגון צריך להסיר ממנו דאגה לפרנסה. במלים אחרות, עבודה זו צריכה להיות בתשלום.

לפי המידע שקיבלתי בינתיים אתם כבר מתייעצים עם הרב לייבוב.

יתן ה' שכל זה יהי' בהצלחה רבה.


2017 © כל הזכויות שמורות