ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'עדר

[ג' כסלו, ה'תשל"ב]

בשבוע הקודם שאלני עד"ז בנו שי' ועניתי שכדאי שיַמשיך בהוראה אלא להשתדל שתהי' בתנאים יותר קלים (פחות התאמצות וכו'),

– [כיון שאולי כהנ"ל ברובו – מנערווען וגרעון בבטחון עצמי –

באם ככתבו בזה – יתברר אחרת, יתייעץ עם ידידים על אתר בנוגע לשאלותיו במכ' זה].

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מג' כסלו ה'תשל"ב. מענה לא' ששואל באם לצאת לפנסי' מוקדמת מפני מיחושיו. וראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.