ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תתקצו

ב"ה, י"א תשרי, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה יחזקאל יודא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ה' תשרי ע"ד מקום וזמן החתונה – כפי שיתדברו שני הצדדים ביניהם.

ובנוגע לשדכנות וכו' – לברר הנוהג באהקת"ו, מנהג מיוחד לאנ"ש שי' – אין ידוע לי.

בברכה.


מו"ה יחזקאל יודא: אונסדאָרפער. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ט אגרת ז'קכ, ובהנסמן בהערות שם.