ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כח

י'תקנט

[ה' תשרי ה'תשל"ג]

האי האחריות הנ"ל כבר לא בפעם הא' וכו' - ולכן צ"ל הצהרה ברורה וחתומה ומבלי תנאים - מזה שיקח ע"ע האחריות לעבור ולבדוק את כל החומר - טרם שיושלח לכאן.

וכרגיל בכיו"ב - אין שייך בזה מינוי מכאן וגם א"צ הסכמה מכאן.


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' קכה.

האחריות הנ"ל של מבקר חומר המיועד להפצת המעיינות, לפני הוצאתו לאור.