ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקעו

ב"ה, ד' מ"ח, תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו

בשידוך באם יש להמדוברת אחות רווקה מבוגרת ממנה - צריך לבקש מחילתה כו'.

וכמובן ופשוט - צ"ל המדוברת שומרת תורה ומצות בחיי היום יום.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א


בשידוך ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תרמז. ח"ד אגרת תתקלו.

וכמובן ופשוט ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תמז. ט'תפט. לקמן י'תקפ.