ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקעז

ב"ה, ד' מ"ח, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז תשרי, ובהתאם לתוכנו הנני עונה מבלי לחכות לתור,

בו כותב עוה"פ בנוגע להצעת הנכבדות עם מרת . . ומאריך באריכות גדולה בנוגע להורי' שי' ושואל חוות דעתי.

והנה פשוט הדבר אשר העיקר בשידוך היא המדוברת עצמה, וכיון שככתבו בפעם הקודמת שהעיקר הוא בסדר, יגמור השידוך בשעה טובה ומוצלחת.

ולהוסיף ליתר שאת על הנ"ל, הרי ההורים דרים מעבר לים, וכשיוחלט הענין לגמרי בשעה טובה, יש מקום להשתדל בהשפעה על ההורים שלה על ידי האחים של אבי' שי', אף שכמובן אין לדעת התוצאות מראש.

בברכה לבשורות טובות.