ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקעח

ב"ה ד' מ"ח

 [ רוסית], ולהוציא השם, שהרי מדובר כאן בקשיים בשלום בית

[תרגום חפשי]

במענה למכתבו, בו שואל עצה היכן לקבוע מקום מגורו,

כדאי להתייעץ בזה עם חכם יעקב דוברשבילי, הגר בירושלים.

בענין היחסים במשפחה, הרי כדי לשפרם צריך להוסיף בקיום מצוות השי"ת כמפורש בתורה, ובפרט הדינים הקשורים עם טהרת המשפחה.

בברכה לבשורות טובות.