ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקעט

ב"ה ד' מ"ח תשל"ג

 [ רוסית], [תרגום חפשי]

במענה למכתבה, בו כותבת אודות התנהגות בנה המאומץ...

בד"כ במקרים כאלה עוזרת לעתים יותר השפעת חברים מאשר השפעת קרובים, בפרט אלה שגידלו אותו. לכן, בהוספה לפעילותה בכיוון זה, צריכים למצוא חברים שידברו אתו, באופן כזה שלא יחשוש שאתם ביקשתם זאת מהם.

מובן מעצמו, שהדוגמא החיה שלה ושל בעלה, ביראת שמים במידה הכי גדולה, יש לה חשיבות רבה בנושא.

היות שממכתבה לא ברורות נסיבות האימוץ, יש לברר אצל רב, האם מספיקות העדויות שקיבלו בשעתו על מוצאו היהודי.

בברכה לבשורות טובות.