ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקפ

[ה' מרחשון, ה'תשל"ג]

התנאי הראשון לחיים מאושרים - העדר חיכוכים תמידים, חילוקי דעות בכל יום וכו' וכו',

ולכן - המדובר צ"ל שומר תומ"צ בחיי יום ומעצמו (ולא - בתור "קרבן" ועשיית טובה וויתור וכיו"ב).

וזהו נוסף על העיקר (ופשוט בדעת כל מאמין בהשם ותורתו) שחיים ע"פ רצון השם ממשיכים ברכות השם.


נכתב על גליון המכתב מיום ה' מרחשון ה'תשל"ג.

ולכן ראה גם לעיל אגרת י'תקעו, ובהנסמן בהערות שם.

ולא . . וויתור ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'קפח, ובהנסמן בהערות שם.