ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקפא

[י"ד חשון, ה'תשל"ג]

בכלל – כעצת רופא מומחה שעל אתר.

אבל כמדומה שהמציאו בארצה"ב טיפול חדש לכיו"ב – ולכן כדאי לשאול דעת מומחה כאן (כמובן – בכתב ולא שיסע לכאן).

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, מענה לאב שבנו סובל עשר שנים מדלקת בעין, על גליון מכתבו ממוצש"ק פ' לך לך, י"ד חשון ה'תשל"ג.