ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקפה

ב"ה כ"ב מ"ח

 מר משה וזוג'

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

במענה למכתבכם,

בעת רצון יזכירו את כל משפחתכם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

מובן מעצמו, שחיי היום יום בהתאם לרצון השי"ת מביאה ומוסיפה בברכות השי"ת בכל המצטרך. התנהגות זו כוללת השפעה על הסובבים, ובפרט כשמראים דוגמא חיה להתנהגות כזאת.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור לעיל.