ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקפו

ב"ה כ"ב חשון

מרת מארא

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבה מה 6 באוקטובר, בו כותבת בקיצור אודות תנאי חיי' לפני הנסיעה לארץ ישראל וגם עכשיו.

יתן השי"ת, שכמו שראתה את ברכת ה' וחסדי ה' עוד בהיותה שם, אשר מן הסתם היו בהמשך לפעילות של בעלה יחד אתה, וגם עתה, ובפרט שהיא בארץ הקודש, ממשיכה בפעילות לטובת יהודים, ובפרט הנוער היהודי, ובאופן כזה תגדיל את ברכת ה' וחסדי ה' בכל המצטרך לכל אחד מכם, ומכל שכן נחת אמיתי מכל אחד מילדיכם, ולגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

מובן מעצמו, שבמצב הנוכחי אין הכרח במידת הזהירות שהיתה דרושה שם, ולכן יכולה פעילות זו להיעשות באופנים נוחים יותר, ובפרט ללא נגיעה בבריאות הפעילים או בני המשפחה. בטוח הנני, שתתדבר עם בעלה בכל זה, והשי"ת יברך אותה למצוא פתרון טוב איך להמשיך בפעילות זו במינימום אי נוחיות ובמקסימום הצלחה.