ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקפז

כ"ב מ"ח

התלמידה אסי'

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

במענה למכתבה,

בעת רצון יזכירו את אמה על ציון כ"ק מו"ח לרפואה קרובה.

מובן מעצמו, שהתנהגות הילדים בהתאם לרצון השי"ת, שהוא רופא כל בשר ומפליא לעשות, מביאה ומגדילה את ברכות השי"ת בכל המצטרך, כולל גם בריאות ההורים. התנהגות זו כוללת גם השפעה על החברות והסובבים, שגם הם יקיימו מצוות ו[יהיו] יראי שמים, על ידי שתוסבר להם חשיבות הדבר, וגם מה שמשפיע יותר, כשמראים דוגמא חיה של התנהגות כזאת.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור לעיל.