ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקפח

[כ"ד מרחשון, ה'תשל"ג]

ע"פ פס"ד חז"ל בגודל הענין דשלום בין איש לאשתו (וכאמרנו זאת בתחלת כל יום ויום - בסוף ברכת השחר) עלי' לעשות כל התלוי בה לחזק השלום. וסו"ס יקויים מש"נ כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם וגם בעלה שי' ישתנה לטוב יותר.

מהצעות להנ"ל - לא להכנס כלל לויכוחים וכו' כ"א להסיח הדיבור לענין ניטראַלי ושקט וכו'.

כל השמות ואזכיר עה"צ.


מש"נ משלי כז, יט.