ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקצג

כה חשון

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

רק עתה קיבלתי את מכתבה, בו כותבת אודות הנסיעה וההסתדרות בארץ ישראל.

יתן השי"ת, שהכל יהי' בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות, ובעיקר לקבל נחת אמיתי מהילדים ולגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכת כל טוב והסתדרות טובה ובשורות טובות.