ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרב

[ז' כסלו, ה'תשל"ג]

לארגן המבצע בדייקנות ובזריזות ושיהא וכלשונו באופן של מיט אַ שטורעם.


לארגן . . שטורעם בקשר להנ"ל - אגרת הקודמת.

בכ"א כסלו שיגר מו"ה ישראל לייבוב לסניפי צא"ח השונים מכתב שבו נאמר:

הלילה נתקבלו בשיחה טלפונית הוראות מכ"ק אדמו"ר שליט"א:

א. מבצע חנוכה בצה"ל "זאָל זיין מיט אַ שטורעם", שיהא בתנופה רבתי.

ב. כן הטיול ופעולת חנוכה בין המשפחות השכולות, שיהיו גם כן 'מיט אַ שטורעם'.

ג. תערכנה מסיבות בימי החנוכה בין יהודי גרוזי' ובוכרה.

ד. לנצל את ימי החנוכה למסיבות והדלקות נרות חנוכה בין תלמידי בתי הספר.

בימי החנוכה פורסם מנשר:

ב"ה

למשתתפי מבצע חנוכה תשל"ג

הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בליל ד' חנוכה

(הועברה טלפונית)

את המכתב עצמו [דלקמן י'תריח], לפני שיחלקו אותו, שיסבירו אותו מתוך הכתב או בעל-פה, ולאחר מכן לחלק את המכתב.

בנוגע להתוועדויות בימי החנוכה, שיהי' עם הטראַסק והטומעל הכי גדול, בין בצבא ובין בכלל בכל מקום.

לעשות התוועדויות במה שיותר מוסדות, בין דתיים ואפילו חופשיים לגמרי.

באם אפשרי, לעשות את זה ביום, ולקחת איתם תפילין ולהניח תפילין, ואם יהי' סמוך להדלקת נרות - שיעשו עם הדלקת נרות ביחד.

ואם אפשר - להתפלל איתם מנחה. ואם באים אחרי מנחה - להתפלל איתם מעריב.

אם יש ארגונים אחרים ומוסדות שרוצים לעשות בעצמם דבר כזה - שיעזרו להם, ושיעשו את אותו העיקרון של תפלה ותפילין ביחד.