ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרד

ב"ה, ז' כסלו, תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תי',

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הפ"נ שלו יקרא בעת רצון על הציון הק'.

בברכה ליום הולדתו - לשנת הצלחה בגו"ר.

במענה לשאלתו - מובן שטוב ונכון שיגמרו ימי ההריון ולא למהר הלידה לפני זה.

בטח משתתף (וישתתף ביתר שאת) במבצע תפילין.


במבצע תפילין ראה לעיל חכ"ז אגרת י'כ (ע' לא), ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'תרסה.