ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרה

ב"ה, ז' כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה שניאור זלמן שי' שמרלינג

שלום וברכה!

מצו"ב העתק מכתבי לבנו שי'.

ואביע בזה עוה"פ תודתי למר שגרם לקשר זה שבינינו. ויהי רצון שהדבר יביא לתכלית הרצוי' על פי הוראת חכמינו ז"ל שהמעשה הוא העיקר, שיוסיף כל אחד מאתנו בקיום מצוות התורה, קיום חדור אור וחיות חסידותיים.

בכבוד ובברכה.


מו"ה שניאור זלמן שמרלינג אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד ט'רנג, ובהנסמן בהערות שם.

הוראת חכמינו ז"ל אבות פ"א מי"ז.