ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרו

ב"ה, ז' כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ועד הערות התמימים ואנ"ש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

על מכתבם מיום י"ח מ"ח הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות:

ע"ד הטופס המצורף –

נת' ות"ח ת"ח.

ע"ד שכתבתם לע"ע אין לנו מי שיסדר הל' וכו' –

? מובן שמוכרח הדבר, ולכן פשוט שנמצא האיש אלא שצריך למצאו וכו'.

בודאי יעמדו בקישור כדבעי עם הנ"ל שבכאן - למען לא יכפלו הדברים וכו' וק"ל.

אזכיר עה"צ ויבש"ט.

מזכיר


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ד ע' שדמ.

ועד הערות התמימים ואנ"ש מאָנטרעאַל.

הנ"ל שבכאן ועד הערות התמימים ואנ"ש שבנ.י. – דלעיל חכ"ז אגרת י'תעז.