ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרז

ב"ה, ט' כסלו ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה יהושע יחזקאל שי' סופר, נחה"ח

שלום וברכה!

על מכתבו מיום ו' כסלו הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות:

"מפורסם שאין על המוסדות חאַפּן מענשען זמ"ז.

באם הנ"ל בהסכמת המוסד דעתה - יתייעץ עם ידידים שעל אתר".

בברכת כט"ס,

בנימין קליין


נדפס ב"התקשרות" גליון נח ע' 18.

מפורסם ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תקפד. לקמן י'תריב.