ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תריא

ט"ו כסלו

מר שלמה יונוסאוו

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מכתבו התקבל באיחור רב. ואקוה, שיש לו בשורות טובות, ואשמח לשמוע עליהם.

כנראה אין צורך להדגיש את חשיבות חיי יום יום בהתאם לציוויי ה' בתורה הקדושה, ובפרט שנמצא כעת בארץ הקודש, וכאמור בתורה, ארץ אשר תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

והרי אנו מתקרבים לימי י"ט כסלו וחנוכה, אשר מאורעות ותולדות הימים הללו מלמדים את כל אחד מאתנו – מסירת נפש על התורה ומצוותי'.


וכאמור בתורה עקב יא, יב.