ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרכה

ב"ה, ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יהושע שי' פרט

שלום וברכה!

הנני בזה להודות למר בעד החוברת בחינות עיון ומחקר (מס' 3-2) וכן בעד הקודמות, ומשנה תודה למפרע בעד המשלוחים העתידים לבוא.

בהזדמנות טובה זו של ימי החנוכה, אאחל למר שיהי' בכל עניניו וכן בכל עניני אחינו בני ישראל באופן דמוסיף והולך ואור כהוראות הנרות הללו שאנו מדליקין הלוך ומוסיף בנר ואור מיום ליום.

בכבוד ובברכה.


מר יהושע שי' פרט אגרת נוספת אליו לעיל חכ"ז י'רמד.

כהוראות הנרות הללו . . הולך ומוסיף שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.