ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרכח

[ימי החנוכה, ה'תשל"ג]

במענה לשאלתו בנוגע תוכן מכתבי הקודם: לא הייתה כוונתי לכתוב אליו בענינים טיארטיים ובנוגע לבנ"א בכלל - בשעה שיש ענינים אקטואַלים דחופים בחייו ומהם: עובדא היא שנולד להורים בנ"י והם גדלוהו כו' ובזה נסתייעו מעוד כו"כ מבנ"י. וכל מה שיש לו (הבנה, רגש מרץ וכו') נתאפשר רק הודות להנ"ל ומזה: א) עקרון מקובל על הכל: כשקרוב נמצא בסכנה אין הזמ"ג - להתעסק בענינים פילוסופים ולשוטט בעולם לבחון מי העם החשוב ביותר לעזרו וכו'. ב) וג"ז עקרון כנ"ל - לכל לראש צ"ל פרע"ח לכל אלו (האישים, הסביבה וכו') שסייעוהו להעשות אדם שיכול לעזור לזולתו - ורק לאח"ז יש מקום לחשבון מי קודם לעזרו וכו'.


פרע"ח = פריעת חוב.