ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרכט

ימי החנוכה 

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבו.

יתן השי"ת, שהוא וכל משפחתו יסתדרו באופן הכי טוב, דהיינו בהתאם להוראות תורתנו הקדושה בחיי היום יום, דבר המביא ברכות השי"ת בגשמיות וברוחניות.

ובפרט שהשי"ת הוציא אותו משם בדרך נס.

מובן מעצמו, שלימודי כל אחד מהילדים וכל הילדים צריכים להיות בבתי ספר החדורים ביראת שמים.

ובכל זה ישנה ההבטחה – יגעת – ומצאת.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור לעיל.


יגעת ומצאת מגילה ו, ריש ע"ב.