ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרלג

ב"ה, א' טבת, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה' . . . שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום כ' כסלו, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות:

על רכישת הבית של . . . -

"ויהא בשטומו"צ"

אם להוסיף בבני' בבית החדש -

"להוסיף"

אם לעבור עכשיו או לאחר גמר הבני' -

"כרצון עקרת הבית (זוג' תי')".

אם להחזיק הבית הנוכחי . . . נראה שיש . . . אמצעי מימון -

"עפ"ז להחזיק הבית".

"אזכיר עה"צ".

בברכת כט"ס,

בנימין קליין


נדפסה בס' "מקדש מלך" ח"ג ע' עח.