ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרלו

[זאת חנוכה, ה'תשל"ג]

לפלא גדול ומצער ששואל המותר להלבין (בלשונו 'לדקור') פני חברו ובפרט ברבים - הזהו . . . 'תורת אמת'?!


נדפסה ב"התקשרות" גליון שסב ע' 12.

לפלא . . אמת?!: מענה לשאלת בחור ישיבה שנכח בהתוועדות חסידית והבחין כי אחדים מהמשתתפים 'דוקרים' זה את זה, והלה שאל כ"ק אדמו"ר אם אמנם ראוי לנהוג כך כו'.