ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרלז

[ט' טבת, ה'תשל"ג]

אינו מובן כלל שיכתבו בכתובה התיבה "המאומץ". ובטח איזו טעות בזה. ויברר אצל רב הנ"ל או רב במקומו עתה. אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מט' טבת ה'תשל"ג - מענה לילד מאומץ שהרב אמר לו לכתוב בכתובה לפני שמו "המאומץ".

"המאומץ" ראה סדר קידושין ונישואין (קה"ת, תשס"ד) פ"ג סי"א (ע' כג), ובנסמן שם הערה כט.