ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרמג

[י"ד טבת, ה'תשל"ג]

להסבירו (באופן המתאים) שהזמן תפוס ע"י אחרים שקדמוהו למשך רב, ומובן שא"א לדחות וכו'. ואתו רב הסליחה.

ולכן – והאפשרי – בטח שיכתוב, ובפרט שכנראה מהנ"ל "עטו בידו". ואח"כ אפ"ל ההמשך ע"י אנשינו במילאַן וכו'.

למסור עד"ז למילאַן.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב של דר. ישראל קאַלק, מיום י"ד טבת ה'תשל"ג, שהרב גאַרעליק ממילאַן יעץ לו להיפגש עם כ"ק אדמו"ר.

מזכ': הוראה למזכירות להשיב לו בתוכן דלקמן.