ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרמו

ט"ז טבת

גייסינסקי

[ רוסית], ושל אקונוף השמטתי, שאין בו תוספת על הרגיל בכו"כ

[תרגום חפשי]

מאז קבלת מכתבה לא הגיעו ממנה ידיעות נוספות. יתן השי"ת, שתוכל לכתוב לכאן בשורות טובות, בקשר לתוכן מכתבה ובכלל אודות הסתדרות טובה, ובפרט, שיחד עם בעלה תגדלו את ילדיכם לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

היות שלפני זמן לא רב חגגנו את ימי החנוכה, כאשר בני ישראל מאירים את ביתם בתוספת מעט אור בכל יום – אור לא רק במובן הגשמי, אלא גם ובעיקר במובן הרוחני, יתן השי"ת שכך יהי' אצלה. והרי יהודים שהגיעו משם הוכיחו בחיי היום יום, הקשורים במסירת נפש יומיומית עבור תורה ומצוות, שאינם פוחדים ואינם מתחשבים עם שום דבר "חוץ מהשם אחד".


חוץ מהשם אחד ע"פ הניגון: ניעט ניעט ניקאווא.