ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרמח

כ' טבת

[ רוסית], [תרגום חפשי]

כבר עבר זמן רב מאד מאז קיבלתי ממנו מכתב, או בכלל בשו"ט אודות הפעילות של אגודת האקדמאים.

מובן מעצמו, שמה שחשוב בעיקר אינו קבלת המכתבים על ידי, כי אם שהסיבה לשתיקה הארוכה אינה מראה על פעילות מספיקה של אגודת האקדמאים. והרי, כפי שדובר פעמים רבות, חשוב מאד, ובחשיבות ממדריגה ראשונה, שיהי' קשר עם האקדמאים המגיעים משם תיכף לאחר הגעתם ולפני שדאגות חיי היום יום מקיפים אותם ולעתים תכופות מקשרים אותם ושוללים את האפשרות של התעסקות אקטיבית במסגרת אגודת האקדמאים במלוא המרץ, ואפילו שלא במלוא המרץ.

הסיבה הישירה למכתב זה היא הידיעה אודות כנס האקדמאים שהתקיים ביוזמת חמ"ה, ואם אשפוט לפי הידיעות ולפי העיתונות – הי' זה כנס מוצלח – הוכחה נוספת שיש אפשרות לפעילות עניפה. ולכן כל יום בלתי מנוצל הוא יום של אבידה שאי אפשר להחזירה.

איני אוהב לתת מוסר ולהוכיח ח"ו, ומטרת מכתב זה היא להזכיר שוב פעם על מה שדובר בעת הפגישה עם האקדמאים בניו יורק, בקשר להכרח הפעילות הרחבה, שהיא חשובה מאד גם עבור ההסתדרות הגשמית הטובה של האקדמאים.

אקוה, שרשימת השיחה בינינו נשמרה, ואין צורך לחזור עלי' שוב.

יתן השי"ת, שיכתוב בשורות טובות בכל האמור לעיל, וכפי שדובר לעתים תכופות בשבועות האחרונים, באופן דמוסיף והולך ואור.

בברכת הצלחה רבה בכל האמור ולבשורות טובות.

אין הכרח לשאול על כל פרט בניו יורק, וברוב המקרים מספיקה התייעצות הנהלת אגודת האקדמאים, ומן הסתם אחר כך ישלחו לכאן את דו"ח האסיפה.


שיף מזכיר אגודת האקדמאים שמי"ר. אגרת נוספת אליו לעיל – חכ"ז ז'תקנז. ראה לעיל אגרת י'תקצ, ובהנסמן בהערות שם.

מרוסיה.

וכפי שדובר . . בשבועות האחרונים ראה גם לעיל אגרות י'תרטז ואילך.