ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרמט

כ' טבת

ד"ר ליפשיץ

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

באיחור רב מאד קיבלתי את מכתבו אודות פרויקט הקמת מרכז רפואי-מדעי וכו'.

מובן מעצמו, שבאופן עקרוני הוא רעיון טוב,  ומסיבות רבות. אמנם למעשה תלוי זה בפרטי הפרויקט, שבהם יהיו תלויים גם היחסים עם המוסדות השייכים לזה בארץ ישראל, אשר יהי' צורך בשיתוף הפעולה שלהם וכו', ואז יתבהר גם אופן ההשתתפות שלי.

אקוה, והדבר מאד כדאי, שיתקשר עם אגודת האקדמאים, ומסיבות רבות.


דלעיל אגרת י'תקצ, ובהנסמן בהערות שם.