ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנא

כ"ז טבת

 [ רוסית]

[תרגום חפשי]

במענה למכתבה, בו כותבת על מצבה.

יתן השי"ת, שיהי אצלה הריון רגיל וקל ושתלד את הילד בשעה טובה.

אקוה שהיא ובעלה שומרים את כל ההלכות הקשורות עם נדה, מקוה וכו', ובכלל, חיים בהתאם להוראות תורתנו הקדושה.

גם כדאי במצב זה לבדוק את התפילין והמזוזות אם הם כשרים כראוי.

בברכה לבשו"ט.

בהתאם למנהג, מזכירים בתפילה לפי השם ושם האם. אקוה, שבמכתב הבא תודיע שמות אלו.