ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנב

כ"ז טבת

 [ רוסית]

[תרגום חפשי]

במענה למכתבה על מצב בריאותה.

יתן השי"ת, שתהיינה אצלה בשורות טובות בזה, כולל הצלחת התרופות שהרופא ירשום לה,

וחיי היום יום בהתאם להוראות השי"ת בתורתנו הקדושה מביאים אתם ברכות השי"ת במה שהאדם מצטרך, כולל בריאות.

מן הסתם יודעת ומקיימת את המנהג שברבים מבתי ישראל – לתרום לצדקה לפני הדלקת הנרות ביום ששי ובערבי חגים.

בברכה.

בהתאם למנהג, מזכירים בתפילה לפי השם ושם האם, ומן הסתם במכתב הבא תודיע שמות אלו.