ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנג

כ"ח טבת

אהרן סעידוב

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

במענה למכתבו,

מובן מעצמו, שצריך ללמוד בישיבה, בהתמסרות ובהתמדה ושקידה, וזה מביא גם ברכות השי"ת, לא רק לו אלא גם להוריו.

גם מובן מעצמו שחיי היום יום של יהודי, ובפרט הוריו, הנצרכים לברכה מיוחדת מהשי"ת בענין פרנסה, בריאות וכו', צריכים להיות בהתאם להוראות תורתנו הקדושה, ובזה תלוי המצב הגשמי, כי גשמיות תלוי' ברוחניות.

יתן השי"ת, שיבשר טוב בכל האמור לעיל.