ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנט

[ב' שבט, ה'תשל"ג]

הזכרתי עה"צ לכהנ"ל.

בנוגע לפרנסתו (מסחרו, הסוכן שלו, פרסומת): בעת שהצעתי אמרתי שכיון שאין כל המקומות שווים בזה - הצעותי פירושן: לברר במקומו המתאימות שם וכו', ולהתייעץ עם ידידים מבינים שעל אתר. ובהתאם לכ"ז יעשה.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב השאלה, מב' שבט ה'תשל"ג.