ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרסד

[ח' שבט, ה'תשל"ג]

התנהגו ביניהם (היא והבחור שי' הנ"ל) שלא בצניעות, באופן האסור ע"פ תורה, ועי"ז נגרם כהנ"ל.

תתנהג עכ"פ מכאן ולהבא יום יומית ע"פ שו"ע וכן תחליט בתוקף שכן תעשה תמיד (כולל – כפשוט – עניני טהרת המשפחה, ותבררם אצל רב ככל הדרוש).

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב המשודכת, שחזרה מטיול עם החתן ועם כל המשפחה, והודיע לה שרוצה לעזוב השידוך.