ספריית חב"ד ליובאוויטש

 י'תרע

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מרת מרים תחי' באב"ד

ברכה ושלום!

בהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מאשרים אנו קבלת מכתבך מעש"ק ט' בשבט, שנקרא בתמהון גדול, אשר כנראה גם את נתפסת לתיאור המצב על ידי העתונים הידועים וכו'.

ומצו"ב על כל פנים קטעים אחדים מהם תראי תיאור הקרוב בהרבה יותר לאמתת המצב באשר הוא, אף שגם בנוגע להמצורף אפשר לומר בנוסח הידוע מגלה טפח ומכסה טפחיים.

וגדול הכאב אשר דוקא בארץ הקודש מתרחשים מאורעות כהאמור ולא עוד אלא שהמצודה פרוסה גם בחו"ל ועד אשר גם אליך הגיעה ההשפעה האמורה.

מזכיר


בנוסח הידוע ראה נדרים כ, ב.