ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרעח

ב"ה, ט"ו בשבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מו"ה יוסף שי' הלפרין

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו על ידי חתנו הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ אהרן מרדכי שי' הכהן.

ות"ח במיוחד עבור התשורה היקרה, העתקת מאמרי רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע (ביכל המתחיל "להבין ביום השמע"צ"). ובפרט שתקותי שיהי' בזה גם תועלת הרבים לפרסם במשך הזמן בהזדמנות המתאימה ענינים בביכל זה שעדין לא נדפסו עד עתה. וזכות הרבים תלוי בו.

בכבוד ובברכה.