ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרפד

ב"ה, כ"ו שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מלאכתו מלאכת שמים מוה"ר חיים יעקב שי'

שלום וברכה!

כיון ששלחתי לתלמידות אחדות העתק מהמכתב המצו"ב, ואפשר שיש צורך להסביר המכתב בתוספת ביאור, על כן הנני שולח לכת"ר העתק מכתב האמור. ובודאי לא ימנע הטוב.

ועוד להעיר שאולי ימצא לנכון לתרגם המכתב לצרפתית, ומובן שהרשות בידו לנצל המכתב כטוב בעיניו.

בכבוד ובברכה.


מוה"ר חיים יעקב שליאַממע, מנהל סמינר "בית רבקה" בצרפת. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקצח, ובהנסמן בהערות שם.