ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרצה

ב"ה, ג' אד"ר תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מרת ... תי'

ברכה ושלום!

במענה על הודעתה אודות מצבה,

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

לכתבה ע"ד מצב רוחה – הטוב ביותר להסיח דעת מזה ככל האפשרי. ולהקל היסח הדעת – להיות עסוקה ככל האפשרי.

בברכה לשמחה ולבשו"ט.