ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרצו

ג' אד"ר

מר אליהו

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום 26 ל1 1973.

יתן השי"ת, שכל הדברים שכותב אודותם יסתדרו באופן היותר טוב.

לפי מכתבו, מובן מעצמו, שהסתדרות טובה של יהודי קשורה עם התנהגותו בחיי היום יום בהתאם להוראות השי"ת בשולחן ערוך, ובפרט כשנמצא בארץ שנקראת ע"י כל העמים בשם "ארץ הקודש".

בהוספה למכתבו מזכיר תפילה ליד הכותל המערבי. כותל זה, כפי שמתבטא, צריך לא רק להזכיר את העבר, אלא גם להשפיע על ההוה והעתיד, שהם יתאימו לאותו עבר שעליו מזכיר הכותל.