ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרצז

ב"ה, ה' אד"ר תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מרת ... תי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום כ"א שבט,

תעשה כמנהג רובא דרובא הנמצאים במצב דומה לשלה (אף שאין מדברים עד"ז):

תתקשר עם שדכן או שדכנית מומחה – שע"פ השמועה כמה וכמה נמצאים בירושלים – ותשתדל שיעשה בזה ככל הדרוש. והשם יצליחה.

בברכה.