ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרצט

[י"ח אד"ר, ה'תשל"ג]

כפי שהגיעוני ידיעות מאופן הנהלת נעֶרסינג האומ'ס – עיקר הריוח מזה שגורעין ומפחיתים מעניני רפואה שהנמצאים שם זקוקים להם, מצמצמים במאכל שלהם, בחימום הבתים וכיו"ב, ושמעתי הנ"ל מכו"כ,

ומאז – איני מייעץ למי ששואלני – להכנס לעסק זה, כי כנראה הנסיון יום יומי גדול מנשוא (ומצרפים לזה "ההיתר" דאין שליח לדבר עבירה והבפועל הרי נעשה ע"י אחר וכו').


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מי"ח אד"ר ה'תשל"ג.

דאין שליח לדבר עבירה קידושין מב, ב. וש"נ.