ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשב

ב"ה, כ' אדר א', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

אל התלמידים שי'

ואל התלמידות תחיינה

ביה"ס עקיבא, נאַשוויל, טענ.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי המכתבים שלכם, המאשרים קבלת ה"מעות חנוכה". ובמיוחד נהניתי לקרוא החלטתכם הטובה להוסיף בתורה ובעבודה ובגמילות חסדים. והרי יש הבטחה בכל דבר טוב: יגעת - ומצאת.

כיון שהכל בהשגחה פרטית, והמענה שלי נכתב בחודש העיבור בשנת-עיבור זה, כאן המקום להעיר . . .

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.


ה"מעות חנוכה" ראה לעיל אגרת י'תריט.

יגעת - ומצאת מגילה ו, ריש ע"ב.

כאן המקום להעיר כדלעיל אגרת י'תרצג.