ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשד

[כ' אדר א', ה'תשל"ג]

(1) אינו דומה כלל, שהרי יכול לבוא ליום דהתועדות וכיו"ב.

(2) לא עניתיו לא שלילי וגם לא חיובי – כ"א דבר ברור שתלוי בהרגש שלו, וזהו המענה גם עתה. ומהו ההרגש שלו – עליו להחליט.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מכ' אדר א' ה'תשל"ג.

אינו דומה כלל אף שיש להמנע מלבוא למונטריאל לצורך סודי, אין להמנע מלבוא לנ.י. שהרי...