ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשיד

[אדר"ח אדר שני, ה'תשל"ג]

במענה לשאלותיו:

א) סדר בלימוד ותפלה וכו' – כעצת הרה"ח וכו' וכו' הר"נ שי' נעמאַנאָוו.

ב) בנוגע לשידוך – כעצת ידידים יראי שמים שעל אתר.

ג) עבודת "ופרצת" – כהנהגתו עד עתה, בהתייעצות עם הרב שמואל שי' אַזימאָוו. וה' יצליחו.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מוצש"ק, אדר"ח אדר שני ה'תשל"ג.